ĐỘ RỘNG 20MM

Sẽ không có nhiều đơn vị “dám” cắt khổ rộng 20mm dài từ 200m – 300mm… Nhưng vẫn “bao xài”!

Yes, We can!

BỘ SƯU TẬP